Aflysning af GF d. 24/1 2019

Denne meddelelse omdeles også i alle beboeres postkasser.Kære AlleDet er med stor beklagelse, at vi må meddele at den ordinær generalforsamling torsdag den 24. januar 2018 må udskydes.Dette skyldes primært, at årsregnskabet 2017/18 endnu ikke er foreligger fra revisor i endelig form.Foreningens revisor og foreningens valuar viste sig, at være uenige om fortolkningen af reglerne om ejendommens værdi og revisor ønskede derfor, at ansætte en værdi der var markant lavere end det valuaren havde tænkt sig.

læs mere »

Parkeringszone i NV

Alle beboere burde i e-boks have modtaget information fra KK vedr. ny parkeringszone i NV. Vær opmærksom på at fra d. 28/11-18 kræves beboerlicens for at parkere længere end 3 timer i tidsrummet 8-19 på hverdage. Se brev fra KK:

læs mere »

Information fra Yousee/TDC

Efter at vi har fået installeret fiber i ejendommen, er der få beboere tilbage der fortsat benytter Yousee. Da vi skal flytte rundt på Yousee’s kabling på loftet ifm. med etablering af nyt tag mm. har Yousee derfor besluttet, at

læs mere »

Nyt om tag- og ventilation.

Nu sker det endelig! Det er med glæde at bestyrelsen kan fortælle at projektstart er d. 1/9.. i år 😉 Licitation er overstået og Københavns Kommune har godkendt priser og tidligere tilsagn om tilskud. Vores rådgiver er i gang med

læs mere »

Vedr. tag- og ventilationsprojekt

Som bekendt har den ordinære generalforsamling allerede i januar 2013 besluttet at iværksætte et tagrenoveringsprojekt. I den forbindelse har tidligere bestyrelser med tilslutning fra foreningens tekniske rådgiver søgt og fået tilsagn om kommunal støtte efter flere regelsæt, herunder byfornyelsesloven. I

læs mere »

Dit loftsrum skal ryddes

Tidspunktet, hvor arbejdet på vores nye tag begynder, nærmer sig nu med hastige skridt. Derfor er det vigtigt, at vi får ryddet vores loftsrum, så håndværkerne kan komme til. Den 1. juni, skal alle loftsrum således være tomme. Hvis der

læs mere »

Cykeloprydning

Det er igen tid til en oprydning af herreløse cykler, anhængere, barnevogne mv. i cykelkældre og andre steder i foreningen. Viceværten vil tirsdag d. 13/5-17 markere samtlige cykler, anhængere, barnevogne mv. med hvidt DEAS-bånd. Viceværten vil torsdag d. 13/6-17 fjerne

læs mere »

Affald, storskrald m.m.

Over den seneste periode må det desværre konstateres at der mange steder på ejendommen har ophobet sig forskellige personlige effekter, skrammel og affald. Vi må derfor kraftigt henstille til at alle andelshavere respekterer at det ikke er tilladt at henstille

læs mere »

“Gratis” sanering af vores gårdarealer

Vi mangler fortsat tilkendegivelser fra omtrent halvdelen af andelshaverne til den opbakningsundersøgelse der gennemføres for at foreningen med fuld offentlig støtte (gratis) kan forskønne gårdene og de grønne områder i forbindelse med “gårdhaveprojektet” der påregnes gennemført efter Byfornyelsesprojektet angående tagudskiftning

læs mere »

Gartnerarbejde i foreningen

Fra fredag d. 17. juni og nogle hverdage herefter vil gartnerfirmaet der er tilknyttet foreningen foretage klipning af hække ved ejendommens arealer. Beboere bedes i perioden undgå at hensætte cykler ved hækkene. Hver tirsdag foretager gartner firmaet græsklipning ved ejendommens

læs mere »